Chiều 16/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Singapore


Tên album
Chiều 16/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Singapore
Nội dung mô tả
Chiều 16/9/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa tối cao Singapore, Sundaresh Menon đang thăm và làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
16/09/2019 6:02:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa tối cao Singapore Sundaresh Menon

Ngày tạo: 16/09/2019 06:04:08 CH

Dung lượng: 533,53kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa tối cao Singapore Sundaresh Menon

Ngày tạo: 16/09/2019 06:04:08 CH

Dung lượng: 461,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa tối cao Singapore Sundaresh Menon

Ngày tạo: 16/09/2019 06:04:08 CH

Dung lượng: 501,31kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa tối cao Singapore Sundaresh Menon

Ngày tạo: 16/09/2019 06:04:08 CH

Dung lượng: 492,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất