Ngày 24/7/2018: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia


Tên album
Ngày 24/7/2018: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
Nội dung mô tả
Ngày 24/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ngày tạo
25/07/2018 2:58:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 98,29kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 88,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 100,54kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 106,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 107,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:59:52 CH

Dung lượng: 101,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất