Ngày 23/7/2018: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia


Tên album
Ngày 23/7/2018: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
Nội dung mô tả
Ngày 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện Australia, chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ngày tạo
25/07/2018 2:50:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 91,69kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 80,86kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngài Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 81,80kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 82,27kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 101,75kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Ngày tạo: 25/07/2018 02:52:33 CH

Dung lượng: 85,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất