Ngày 17/7/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat


Tên album
Ngày 17/7/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat
Nội dung mô tả
Chiều ngày 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thượng tướng Sengnouane Xayalat, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, nhân dịp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm chính thức nước ta.
Ngày tạo
18/07/2018 9:44:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 412,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chào đón Thượng tướng Sengnouane Xayalat - Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 482,98kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thượng tướng Sengnouane Xayalat - Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 496,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 480,56kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 473,54kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/07/2018 09:46:42 SA

Dung lượng: 475,70kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất