Ngày 29/6/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn


Tên album
Ngày 29/6/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn
Nội dung mô tả
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn
Ngày tạo
30/06/2018 9:59:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 498,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 448,63kB

Tải ảnh gốc

Em Nguyễn Mai Phương báo cáo kết quả học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 441,89kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 527,13kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 512,32kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn

Ngày tạo: 30/06/2018 10:02:17 SA

Dung lượng: 533,95kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất