Ngày 18/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Thanh niên Cộng sản Cuba


Tên album
Ngày 18/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Thanh niên Cộng sản Cuba
Nội dung mô tả
Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba do Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn TNCS Cuba Susely Morfa Gonza'lez dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
18/05/2018 3:29:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 185,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 201,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 521,25kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 477,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 524,98kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Ngày tạo: 18/05/2018 03:33:08 CH

Dung lượng: 452,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất