Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản


Tên album
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
Nội dung mô tả
Chiều ngày 04/5, tại Nhà nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.
Ngày tạo
05/05/2018 10:28:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 493,22kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 627,99kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 481,31kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 548,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 620,13kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:30:01 SA

Dung lượng: 530,31kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất