Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam


Tên album
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều ngày 29/3, tại phòng Hoa Đào - Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam do Chủ tịch Nhóm Lucian - Eduard Simion làm Trưởng Đoàn nhân dịp sang thăm, làm việc tại nước ta.
Ngày tạo
30/03/2018 8:21:45 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:53 SA

Dung lượng: 467,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:53 SA

Dung lượng: 473,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:53 SA

Dung lượng: 456,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:54 SA

Dung lượng: 296,43kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam trao quà lưu niệm

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:54 SA

Dung lượng: 518,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam trao quà lưu niệm

Ngày tạo: 30/03/2018 08:23:54 SA

Dung lượng: 460,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất