Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên


Tên album
Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/02/2018 5:49:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 418,41kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 437,87kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 467,11kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 345,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 356,93kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Ngày tạo: 06/02/2018 05:51:29 CH

Dung lượng: 442,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất