Ngày 09/01/02018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.


Tên album
Ngày 09/01/02018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/01/2018 10:50:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội.

Ngày tạo: 09/01/2018 10:59:42 SA

Dung lượng: 845,88kB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội.

Ngày tạo: 09/01/2018 10:59:42 SA

Dung lượng: 1.016,50kB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội.

Ngày tạo: 09/01/2018 10:59:42 SA

Dung lượng: 930,31kB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Bà Ping Kitnikone.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội.

Ngày tạo: 09/01/2018 10:59:42 SA

Dung lượng: 924,84kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất