Ngày 19/12/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.


Tên album
Ngày 19/12/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/12/2017 2:58:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 637,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 585,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 642,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 735,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 19/12/2017 03:07:42 CH

Dung lượng: 622,72kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất