Chiều 22/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick


Tên album
Chiều 22/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2017 5:45:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/11/2017 05:46:16 CH

Dung lượng: 689,69kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/11/2017 05:46:16 CH

Dung lượng: 807,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/11/2017 05:46:16 CH

Dung lượng: 607,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ ĐMTQ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/11/2017 05:46:16 CH

Dung lượng: 775,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất