Chiều 12/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình


Tên album
Chiều 12/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2017 8:11:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 12/11/2017 08:12:26 CH

Dung lượng: 515,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/11/2017 08:12:26 CH

Dung lượng: 781,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/11/2017 08:12:26 CH

Dung lượng: 799,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/11/2017 08:12:26 CH

Dung lượng: 769,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất