Ngày 9/11/2017. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil.


Tên album
Ngày 9/11/2017. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2017 4:47:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 820,33kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 973,51kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 860,78kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 949,28kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp ông Paul Green, phó chủ tịch tập đoàn Exxcommobil. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 947,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất