Chiều 6/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre


Tên album
Chiều 6/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2017 5:53:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 06/11/2017 05:54:24 CH

Dung lượng: 623,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 06/11/2017 05:54:24 CH

Dung lượng: 706,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 06/11/2017 05:54:24 CH

Dung lượng: 742,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Orestes Llanes Mestre. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 06/11/2017 05:54:24 CH

Dung lượng: 624,94kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất