Chiều 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017


Tên album
Chiều 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2017 5:47:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 593,88kB

Tải ảnh gốc

Đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 807,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 700,38kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 634,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 580,20kB

Tải ảnh gốc

Đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/11/2017 05:51:42 CH

Dung lượng: 751,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất