Ngày 16/10/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.


Tên album
Ngày 16/10/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/10/2017 12:44:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 955,69kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 974,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 884,31kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 801,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Ngài Ted Yoho,Chủ tịch tiểu ban Châu á - Thái bình dương,Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/10/2017 12:45:15 CH

Dung lượng: 947,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất