Ngày 13/10/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.


Tên album
Ngày 13/10/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/10/2017 12:16:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 905,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 866,57kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 795,98kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 960,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 736,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc truyền thống Quân khu I.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2017 12:20:20 CH

Dung lượng: 835,76kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất