Ngày 19/9/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.


Tên album
Ngày 19/9/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/09/2017 11:08:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 532,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 680,93kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 648,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 955,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 917,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đồng chí Lưu Vân Sơn,Ủy viên thường vụ Bộ CT,Bí thư Ban bí thư Đảng CS Trung Quốc.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/09/2017 11:10:05 SA

Dung lượng: 716,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất