Ngày 13/9/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.


Tên album
Ngày 13/9/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2017 4:56:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 602,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 619,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 495,61kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 624,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 669,39kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 04:57:52 CH

Dung lượng: 895,34kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất