25/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.


Tên album
25/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/08/2017 11:19:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2017 11:20:32 SA

Dung lượng: 606,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2017 11:20:32 SA

Dung lượng: 615,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2017 11:20:32 SA

Dung lượng: 541,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2017 11:20:32 SA

Dung lượng: 537,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất