Ngày 21/8/2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili


Tên album
Ngày 21/8/2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/08/2017 5:16:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/08/2017 01:48:29 CH

Dung lượng: 275,56kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 21/08/2017 05:17:12 CH

Dung lượng: 810,35kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 21/08/2017 05:17:12 CH

Dung lượng: 837,72kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique Beatriz Buchili. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 21/08/2017 05:17:12 CH

Dung lượng: 705,89kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất