Ngày 21/8/2017.Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên..


Tên album
Ngày 21/8/2017.Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên..
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/08/2017 5:02:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 591,88kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 677,40kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 532,47kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 670,63kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 606,76kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín,tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 05:11:26 CH

Dung lượng: 660,35kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất