Ngày 9/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 9/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/08/2017 4:24:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 04:32:05 CH

Dung lượng: 629,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 04:32:05 CH

Dung lượng: 741,84kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 04:32:05 CH

Dung lượng: 635,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 04:32:05 CH

Dung lượng: 620,89kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 04:32:05 CH

Dung lượng: 619,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất