Ngày 31/7/2017.Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.


Tên album
Ngày 31/7/2017.Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/07/2017 2:18:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2017 02:24:33 CH

Dung lượng: 673,69kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2017 02:24:33 CH

Dung lượng: 619,13kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2017 02:24:33 CH

Dung lượng: 672,00kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2017 02:24:33 CH

Dung lượng: 644,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Mark Kaufman,Chủ tịch Ford ASEAN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2017 02:24:33 CH

Dung lượng: 522,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất