Ngày 25/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.


Tên album
Ngày 25/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/07/2017 2:20:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 801,19kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 624,92kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 791,24kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 901,79kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 773,42kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30,Phố Hoàng Diệu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/07/2017 02:27:57 CH

Dung lượng: 742,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất