Ngày 24/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.


Tên album
Ngày 24/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2017 4:27:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 425,04kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 540,13kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 507,25kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 560,00kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 480,49kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn nguyên Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 04:31:06 CH

Dung lượng: 421,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất