Ngày 20/7/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh.


Tên album
Ngày 20/7/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2017 4:31:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 456,07kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 399,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 396,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 417,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 366,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm vói Bà Shirin Shamin Chaudhury,Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/07/2017 04:35:56 CH

Dung lượng: 395,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất