Ngày 12/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.


Tên album
Ngày 12/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/07/2017 6:18:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Trao tặng quà kỷ niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình khúc quân hành lần thứ III-2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/07/2017 06:20:34 CH

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất