Ngày 05/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.


Tên album
Ngày 05/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/07/2017 10:28:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà các đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà các đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm với đoàn Ban liên lạc truyền thống các anh hùng thành phố Hải Phòng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2017 10:31:29 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất