Chiều ngày 26/6/2017,Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban tư pháp QH Lào do Bà Bouakham THIPPHAVONG,Chủ nhiệm UB làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 26/6/2017,Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban tư pháp QH Lào do Bà Bouakham THIPPHAVONG,Chủ nhiệm UB làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/06/2017 5:35:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban tư pháp QH Lào do Bà Bouakham THIPPHAVONG,Chủ nhiệm UB làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/06/2017 05:36:01 CH

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban tư pháp QH Lào do Bà Bouakham THIPPHAVONG,Chủ nhiệm UB làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/06/2017 05:36:01 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban tư pháp QH Lào do Bà Bouakham THIPPHAVONG,Chủ nhiệm UB làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/06/2017 05:36:01 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Tặng phẩm lưu niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/06/2017 05:36:01 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm hai Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/06/2017 05:36:01 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất