Chiều 31/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn


Tên album
Chiều 31/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/06/2017 7:00:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 670,41kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 680,87kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 772,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 732,04kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 710,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 07:04:03 CH

Dung lượng: 680,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất