Chiều 02/6, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Tổ quốc nhìn từ biển"


Tên album
Chiều 02/6, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Tổ quốc nhìn từ biển"
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2017 7:13:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển"Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:15:46 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển"Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:15:46 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển"Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:15:46 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu tham gia chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển"Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:15:46 CH

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất