Ngày 25/5/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.


Tên album
Ngày 25/5/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/05/2017 6:07:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà đại biểu Người có công tiêu biểu Tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 06:24:11 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất