Chiều ngày 14/05/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.


Tên album
Chiều ngày 14/05/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 14/05/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.
Ngày tạo
14/05/2017 5:35:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2017 05:37:42 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất