Ngày 26/04/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.


Tên album
Ngày 26/04/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/04/2017 9:52:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 730,55kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 663,83kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 675,38kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 688,98kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 948,11kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Người có công Tỉnh Kiên Giang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2017 10:11:09 SA

Dung lượng: 599,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất