Ngày 22/4/2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.


Tên album
Ngày 22/4/2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/04/2017 11:18:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 681,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 722,72kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 622,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 619,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 674,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:04:52 CH

Dung lượng: 698,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất