Ngày 20/04/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam


Tên album
Ngày 20/04/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/04/2017 1:55:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 01:56:47 CH

Dung lượng: 776,17kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 01:56:47 CH

Dung lượng: 764,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 01:56:47 CH

Dung lượng: 793,62kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 01:56:47 CH

Dung lượng: 682,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 05:12:59 CH

Dung lượng: 666,18kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Ông Li Chunseng,Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2017 05:12:59 CH

Dung lượng: 710,25kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất