Chiều ngày 22/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao


Tên album
Chiều ngày 22/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2017 5:08:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 791,90kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 867,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 870,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 777,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 770,51kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Vitez Slav Grepl Đại sứ CH Séc chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/03/2017 05:10:16 CH

Dung lượng: 756,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất