Ngày 22/03/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh Hưng Yên.


Tên album
Ngày 22/03/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh Hưng Yên.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2017 12:41:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh Hưng Yên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 12:44:38 CH

Dung lượng: 768,41kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh Hưng Yên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 12:44:38 CH

Dung lượng: 584,17kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh Hưng Yên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 12:44:38 CH

Dung lượng: 746,50kB

Tải ảnh gốc

Tặng phẩm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 12:44:38 CH

Dung lượng: 643,76kB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 12:44:38 CH

Dung lượng: 628,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất