Chiều ngày 09/03/2017.Phó Chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.


Tên album
Chiều ngày 09/03/2017.Phó Chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/03/2017 3:49:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/03/2017 03:51:28 CH

Dung lượng: 660,54kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/03/2017 03:51:28 CH

Dung lượng: 814,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/03/2017 03:51:28 CH

Dung lượng: 740,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/03/2017 03:51:28 CH

Dung lượng: 790,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Asean do ngài Michael Michalak Chủ tịch hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/03/2017 03:51:28 CH

Dung lượng: 758,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất