Chiều 6/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam


Tên album
Chiều 6/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều 6/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
06/03/2017 5:36:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 05:38:02 CH

Dung lượng: 588,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 05:38:02 CH

Dung lượng: 853,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 05:38:02 CH

Dung lượng: 766,31kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 05:38:02 CH

Dung lượng: 695,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất