Chiều ngày 16/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.


Tên album
Chiều ngày 16/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/02/2017 5:12:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 650,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 657,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 583,26kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 707,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 813,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu công dân gương mẫu,Tập thể kiểu mẫu Tỉnh Thanh Hóa.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/02/2017 05:18:01 CH

Dung lượng: 758,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất