Chiều 27/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.


Tên album
Chiều 27/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2016 5:58:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn phụ nữ tiêu biểu Huyên Mê Linh.Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 05:59:35 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất