Chiều ngày 13/10/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,


Tên album
Chiều ngày 13/10/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/10/2016 6:31:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại diện thành viên của Đoàn phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Tiết mục tham gia giao lưu của Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 4,85MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 3,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 3,48MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt nam tham gia Chương trình tàu Thanh niên Đông nam Á - Nhật bản năm 2016,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/10/2016 06:36:55 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất