Chiều ngày 06/10/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật, quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.


Tên album
Chiều ngày 06/10/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật, quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/10/2016 5:31:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật,quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 05:33:27 CH

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật,quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 05:33:27 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật,quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 05:33:27 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật,quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 05:33:27 CH

Dung lượng: 875,99kB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật,quy chế và quyền miễn trừ Hạ viện RUMANI do Ông Daniel Ionut Barbulescu làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 05:33:27 CH

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất