Ngày 05/10/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)


Tên album
Ngày 05/10/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/10/2016 4:32:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 3,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu(EFTA)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/10/2016 05:24:07 CH

Dung lượng: 3,64MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất