Chiều ngày 3/10/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh


Tên album
Chiều ngày 3/10/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2016 5:45:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 06:10:45 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất