Ngày 03/10/2016.Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.


Tên album
Ngày 03/10/2016.Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2016 10:22:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 3,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp và hội Đàm với Đoàn Phó Chủ tịch Hạ Viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 10:51:44 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất