Ngày 24/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.


Tên album
Ngày 24/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/09/2016 10:44:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đà phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 883,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 882,87kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 963,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ câu lạc bộ hưu trí Tỉnh Thái Nguyên.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/09/2016 12:19:48 CH

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất